obrazek
Witamy na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na której znajdą państwo wiele informacji na temat działalności naszego Związku.
(linia)

(marszalek)

Wszystkie zawody rejonowe (z wyjątkiem rejonu Kraków - Miasto) i finały wojewódzkie organizowane w ramach "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego" są finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Ministerstwo Sportu w ramach wspierania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
(linia)


Aktualności

07.10.2016
XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MSZS

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie informuje:
XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MSZS

odbędzie się w dniu 22 październik 2016 r. ( sobota )
- godz. 11:00 pierwszy termin
- godz. 11:15 drugi termin

Miejsce : budynek Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowegow Krakowie, Aleja Powstania Warszawskiego 6, ( I piętro )

(linia)
19.09.2016
Szkolenia dla nauczycieli klas I programu Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie - operator wojewódzki programu Mały Mistrz w województwie małopolskim informuje, że otrzymał od Operatora Krajowego programu - Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku terminarz i program obowiązkowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy od września 2016 r rozpoczęli pracę w programie Mały Mistrz z klasami I.

Szkolenia, których organizatorem jest FRKF w Pucku odbędą się w dniach:

22.09.2016 r. w Krakowie
Początek szkolenia - część teoretyczna godzina 8:30-13:30 sali Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 78,
druga część szkolenia - praktyczna odbywać się będzie tego samego dnia
w godzinach 14:00 - 18:45 w salach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

20.10.2016 r. w Oświęcimiu. Niestety adres szkolenia nie został nam jeszcze podany.

Delegacje ze szkoły powinny być w postaci jednego nauczyciela wczesnoszkolnego i jednego nauczyciela wychowania fizycznego. Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie ze sobą stroju sportowego.

Szkoła ma prawo wybrać w którym szkoleniu będzie uczestniczył nauczyciel/ nauczyciele. Szczegółowy program szkolenia w załączniku. Organizatorzy szkoleń ( FRKF ) nie zwracają kosztów dojazdu na nie lecz tylko zapewniają bufety kawowe dla uczestników.

Ewentualne pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować mailowo na adres maly.mistrz@frkf.pl lub telefonicznie p. Katarzyna Ostruszka 795-558-266

>> do pobrania: Program szkolenia

(linia)
15.09.2016
! Komunikat - ważne !

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie informuje, że przedłuża rejestracje szkół do 30 września 2016 r. Szkoły, które były zarejestrowane w ubiegłym roku muszą uaktualnić swoje dane (dane szkoły, dyscypliny w których szkoła chce wziąć udział w tym roku szkolnym. Uzupełnić, skorygować listę zgłoszonych dzieci, uzupełnić dane nauczyciela – administratora SRS ze szkoły).(linia)
02.09.2016
Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

>> do pobrania: List

(linia)
02.09.2016
Dogrywka do III edycjia Programu Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

Małopolski Szkolny Związek w Krakowie ogłasza dodatkowy nabór wniosków do III edycji Programu Mały Mistrz.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 września 2016r.

>> do pobrania: List przewodni
>> do pobrania: Zgłoszenie gminy
>> do pobrania: Zgłoszenie szkoły

(linia)
02.09.2016
List Szkolnego Związku Sportowego z okazji nowego roku szkolnego 2016/2017

>> do pobrania: List SZS

(linia)
02.09.2016
Regulaminy i kalendarze imprez sportowych wchodzących w skład Ogólnopolskiego systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania: Regulamin ogólny na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy IMS
>> do pobrania:Kalendarz IMS

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy Gimnazjada
>> do pobrania:Kalendarz Gimnazjada

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy Licealiada
>> do pobrania:Kalendarz Licealiada

(linia)
01.09.2016
Instrukcja obsługi systemu SRS na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania:Instrukcja obsługi systemu SRS

(linia)
25.08.2016
VIII Nowohucki Biathlon Rowerowy(linia)
23.08.2016
Posiedzenie Zarządu MSZS

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Małopolskiego Szolnego Związku Sportowego na dzień 29 sierpnia 2016 r.

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
22.07.2016
Udział szkół Województwa Małopolskiego w Finałach Ogólnopolskich w roku szkolnym 2015/2016

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
23.06.2016
Informacja

Zmiany w Zarządzie Szkolnego Związku Sportowego, zmiana terminu zjazdu MSZS

>> do pobrania: Informacja
(linia)
22.06.2016
Posiedzenie Zarządu MSZS

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Małopolskiego Szolnego Związku Sportowego na dzień 29 czerwca 2016 r.

>> do pobrania: Zaproszenie
(linia)
16.06.2016
Informacja o wyborze oferty / Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

>> do pobrania: Informacja o wyborze oferty
(linia)
09.06.2016
Festyn sportowo - rekreacyjny Mały Mistrz - Gmina Biecz

>> do pobrania: Fotorelacja TV
>> do pobrania: Plakat + informacje
(linia)
15.06.2016
I Mistrzostwa Małego Mistrza Gminy Gorlice

>> do pobrania: Sprawozdanie
>> do pobrania: Galeria
>> do pobrania: Relacja TV
>> do pobrania: Harmonogram zawodów
(linia)
01.06.2016
Lista szkół zakwalifikowanych do III edycji programu "Mały Mistrz" na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania: Lista szkół
(linia)
07.06.2016
Festyn sportowy "MAŁEGO MISTRZA" w Krakowie

>> do pobrania: Sprawozdanie z pierwszego dnia
>> do pobrania: Plakat
>> do pobrania: Pismo przewodnie
>> do pobrania: Terminarz
(linia)
16.05.2016
XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin

>> do pobrania: Oficjalne pismo
(linia)
05.05.2016
Finały wojewódzkie w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

>> do pobrania: Harmonogram finałów
(linia)
05.05.2016
Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

>> do pobrania: Sprawozdanie z finału
(linia)
26.04.2016
Odwołane finały wojewódzkie i rejonowe w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

W związku z otrzymaniem niższej dotacji z MSiT na "Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży " Małopolski Szkolny Związek w Krakowie odwołuje następujące zawody sportowe :

IGRZYSKA
- Mini piłka nożna 7 osobowa - rejony i finał wojewódzki
- Czwórbój LA - rejony i finał wojewódzki

GIMNAZJADA
- Piłka nożna 6 osobowa - rejony i finał wojewódzki

(linia)
12.04.2016
Rekrutacja do Programu "Mały Mistrz" w roku szkolnym 2016/2017Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie informuję, iż przedłuża zgłoszenia szkół podstawowych do III edycji Programu "Mały Mistrz". Termin zostaje wydłużony do 29 kwietnia 2016 r. Program jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

(linia)
11.04.2016
Konkurs "Mały Mistrz" w roku 2016

Małopolski Szkolny Związek Sportowy - koordynator programu Mały Mistrz w województwie małopolskim ogłasza Konkurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego realizujących program Mały Mistrz p.t. "NAJAKTYWNIEJSZE SZKOŁY REALIZUJĄCE ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU MAŁY MISTRZ"

Zapraszamy szkoły podstawowe biorące udział w Programie "Mały Mistrz" .

>> do pobrania: Konkurs
(linia)
11.04.2016
Konferencja Programu "Mały Mistrz"

Ekspert programu "Mały Mistrz" przy współpracy z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Szkoła Podstawowa nr 2 w Słopnicach zapraszają na konferencję szkoły podsatwowe z powiatu nowotarskiego i limanowskiego zralizujące Program "Mały Mistrz".

>> do pobrania: Plan konferencji
(linia)
04.03.2016
akt. 29.03.2016
Program "Mały Mistrz" w roku szkolnym 2016/2017Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie prowadzi nabór szkół podstawowych do III edycji programu "Mały Mistrz". Obejmuje on przyszłe klasy pierwsze na rok szkolny 2016/2017. Zainteresowane szkoły proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia szkoły (załącznik) i odesłanie do gminy, która wysyła do dnia 08 kwietnia 2016 kartę zgłoszenia gminy i szkoły.

>> do pobrania: Pismo do szkół
>> do pobrania: Pismo przewodnie do gmin
>> do pobrania: Zgłoszenie gminy
>> do pobrania: Zgłoszenie szkoły
(linia)
21.03.2016
Posiedzenie Zarządu MSZS

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Małopolskiego Szolnego Związku Sportowego na dzień 29 marca 2016 r.

>> do pobrania: Zaproszenie
(linia)
15.03.2016
Drużynowe Małopolskie Igrzyska, Gimnazjada i Licealiada Młodzieży w szachach

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
14.03.2016
X Memoriał Andrzeja Grubby

>> do pobrania: Komunikat
(linia)
04.03.2016
Finały wojewódzkie w szachach

Po licznych interwencjach szkół Małopolski SZS zmienia terminy zawodów szkolnych w szachach (kolidujące terminy zawodów):

Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 11.04.2016
Gimnazjada Młodzieży Szkolnej - 12.04.2016
Licealiada Młodzieży Szkolnej- 13.04.2016

(linia)

1 | 2