obrazek
Witamy na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na której znajdą państwo wiele informacji na temat działalności naszego Związku.
(linia)

(marszalek)

Wszystkie zawody rejonowe (z wyjątkiem rejonu Kraków - Miasto) i finały wojewódzkie organizowane w ramach "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego" są finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Ministerstwo Sportu w ramach wspierania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
(linia)


Aktualności

22.05.2017
Ogólnopolska Gimnazjada w halowych grach zespołowych - Elbląg 2017

>> do pobrania: Komunikat
(linia)
22.05.2017
Zaproszenie na Galę Sportu Stwarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska mam przyjemność zaprosić Wasz klub sportowy do udziału w organizowanej przez nas Gali Sportu.

Impreza odbędzie się dnia 10 czerwca 2017 o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 na os. Teatralnym 35 w Krakowie. Byłoby nam niezmiernie miło, gdyby w trakcie naszej imprezy Wasz klub zaprezentował się w jednej z planowanych przez nas form:

1. Pokazy taneczne i sportowe: jeśli uprawiany przez Wasz sport ma charakter widowiskowy, serdecznie zachęcamy Was do zaprezentowania się przed publicznością. Każdy Klub, który zgłosi się do udziału w tej części programu, otrzyma czas na zaprezentowanie uprawianego przez siebie sportu.

2. Galeria osiągnięć: jeśli szczycicie się osiągnięciami sportowymi, specjalnie dla Was zostanie przygotowane stoisko, na którym będziecie mogli zaprezentować swoje sportowe trofea: medale, puchary oraz dyplomy za udział w zawodach sportowych.

3. Rozgrywki i zabawy sportowe: dla młodzieży, która weźmie udział w naszej imprezie przewidziane zostały atrakcje w postaci rozgrywek oraz zabaw sportowych.

Program Imprezy:
Powitanie zaproszonych gości.
Krótka informacja o pracy stowarzyszenia na rzecz UKS-ów i Klubów Sportowych.
Pokazy taneczne i sportowe.
Rozgrywki i zabawy sportowe.
Prezentacja stypendystów i zakończenie.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu oraz zachęcamy do czynnej prezentacji swoich osiągnięć. (linia)
25.04.2017

Nauczyciele realizujący program Szkolny Klub Sportowy

Mija kolejny miesiąc realizacji programu Szkolny Klub Sportowy w województwie małopolskim. Mamy kilka uwag i próśb w związku z jego realizacją:

1. Przypominamy, że możecie Państwo sporadycznie realizować zajęcia maksymalnie 3 x w tygodniu po jednej godzinie. Jest to możliwe tylko w uzasadnionych wypadkach. Jest to dobra wiadomość, która umożliwia nadrobienie niezrealizowanych zajęć z różnych istotnych przyczyn. Bardzo zależy nam, aby każda grupa przeprowadziła do końca roku szkolnego 40 godzin zajęć. Nie ma jednak możliwości łączenia zajęć i pracy przez np. 2 godziny dziennie lub organizując jakiś turniej sportowy.

2. Przypominamy, że rozliczenie za kwiecień maja Państwo obowiązek przesłać do 10 maja. Prosimy o dotrzymywanie tego terminu, bo niestety spora część Państwa przesyła rozliczenia z opóźnieniem. Oprócz dodatkowej naszej pracy , dzwonienia, mailowania do tych osób, opóźniacie także otrzymywanie wynagrodzeń przez nauczycieli, którzy wysyłają terminowo druki; księgowość łączy Wasze wynagrodzenia w „paczki alfabetyczne” i brak jakiegoś rozliczenia powoduje opóźnienie wysłania wynagrodzenia także innym osobom na tą literę

3. Jeżeli mają Państwo 2 grupy to przesyłacie jeden rachunek ( dodajecie godziny jednej i drugiej grupy) .

4. W rozliczeniu godzinowym również mogą Państwo połączyć dwie grupy ale uwaga:

5. Rozliczenie proszę wypełniać komputerowo lub pismem drukowanym. (Instrukcja wypełniania, poniżej w załączniku)

>> do pobrania: Instrukcja wypełniania rozliczenia
(linia)
21.04.2017
!! Zmiana terminu zawodów - wiosenne biegi przełajowe !!

ZE WZGLĘDU NA STAN TRASY DO BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH NA LOTNISKU W NOWYM TARGU - ŚNIEG, KAŁUŻE I BŁOTO ORAZ NIEKORZYSTNYMI PROGNOZAMI NA DZIEŃ 26.04.17 ZOSTAJE PRZEŁOŻONY TERMIN ZAWODÓW Z DNIA 26.04.17 NA INNY TERMIN.

PROPONOWANY PIERWSZY NAJBLIŻSZY TERMIN 17.05.2017.
SPRAWY SZCZEGÓŁOWE ZOSTANĄ PODANE PO 10 MAJA 2017.

ZAWODY W DNIU 26.04. 2017 SIĘ NIE ODBĘDĄ !!!!
PRZEPRASZAMY ZA KŁOPOTY ORGANIZACYJNE (linia) Ogólnopolskie zawody w biegach narciarskich 2-5.03.2017

Zgodnie z decyzją MSZS do startu w Finałach Krajowych SP i Gimnazjów rekomendowane są miejsca od 1-10 z finałów wojewódzkich IMS i Gimnazjady w Biegach Narciarskich z dnia 21.02.2017r. w każdej kategorii wiekowej. Natomiast sztafety przyjmujemy bez limitu.

>> do pobrania: Punktacja końcowa
>> do pobrania: Wyniki sztafet 5.03.2017
>> do pobrania: Wyniki 4.03.2017
>> do pobrania: Wyniki 3.03.2017
>> do pobrania: Lista startowa 4.03.2017
>> do pobrania: Lista startowa 3.03.2017
>> do pobrania: Komunikat (linia)
02.03.2017
Zawody wojewódzkie w II półroczu roku szkolnego 2016/2017

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
02.03.2017
Rozliczenie zajęć w ramach programu SKS

Kończy się pierwszy miesiąc działania programu Szkolny Klub Sportowy.
W związku z tym przekazujemy Państwu informacje o sposobie rozliczania przeprowadzonych zajęć.
Bardzo prosimy w pierwszym rozliczeniu ująć zajęcia ze stycznia i cały luty br.
Dokumentami do rozliczenia są:

- rachunek (uzupełnić tylko żółte miejsca) wystawiony przez zleceniobiorcę za przepracowaną liczbę godzin ( załącznik poniżej - rachunek 2-10 zajęć)
- rozliczenie godzin przepracowanych w danym miesiącu, podpisane i opieczętowane przez Dyrekcję szkoły (w przypadku nauczycieli / dyrektorów szkół - rozliczenie zatwierdza np. ktoś z organu prowadzącego szkołę) ( załącznik poniżej - dziennik rozliczeń godzin w miesiącu)

W związku z tym, że dokumentem finansowym są wyłącznie oryginały rachunków, prosimy o dostarczenie ww. dokumentów w wersji papierowej do biura Małopolskiego SZS (osobiście, pocztą) do 10 dnia każdego miesiąca.

Nie będą honorowane rozliczenie przesłane skanem lub faksem.

Przypominamy, że zajęcia muszą być prowadzone 2 x w tygodniu po 60 minut (kumulowanie 2 jednostek jednego dnia jest niezgodne z założeniami programu).

Przekazujemy również dziennik który należy uzupełniać na bieżąco :
- tymczasowy dziennik zajęć Programu SKS (W załączniku poniżej są dwa pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie xlsm i xls (oba mają ten sam zakres działania) oraz OpenOffice bez automatyzacji do ręcznego wprowadzania danych).

>> do pobrania: Dziennik rozliczeń godzin w miesiącu
>> do pobrania: Rachunek pusty
>> do pobrania: Rachunek 2
>> do pobrania: Rachunek 3
>> do pobrania: Rachunek 4
>> do pobrania: Rachunek 5
>> do pobrania: Rachunek 6
>> do pobrania: Rachunek 7
>> do pobrania: Rachunek 8
>> do pobrania: Rachunek 9
>> do pobrania: Rachunek 10
>> do pobrania: Rachunek 11
>> do pobrania: Rachunek 12
>> do pobrania: Rachunek 13
>> do pobrania: Rachunek 14
>> do pobrania: Rachunek 15
>> do pobrania: Dziennik (XLS)
>> do pobrania: Dziennik (XLSM)
>> do pobrania: Dziennik (ODS)

(linia)
02.03.2017
Rozliczenie za miesiące styczeń - luty

Rozliczenie za miesiące styczeń - luty proszę przysłać Pocztą Polską na jednym "Rachunku" i jednym druku "Rozliczenie godzin przepracowanych".

Wszystkie druki są dostępne na naszej stronie w dziale Szkolny Klub Sportowy

(linia)
01.03.2017
Dzienniki SKS

W dziale Szkolny Klub Sportowy zamieszczone zostały dzienniki dla nauczycieli realizujących Program SKS 2017

(linia)
23.02.2017
Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych 2017

Małopolski SZS w Krakowie zawiadamia, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków osób, które chciałyby pracować w programie Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych.
Po raz pierwszy program ma swoją stronę internetową www.ason.szs.pl.

Osoby, które chciałyby pracować w programie muszą się zarejestrować na tej stronie, wypełnić znajdujący się na niej wniosek i wraz z niezbędnymi dokumentami przesłać na adres: Małopolski Szkolny Związek Sportowy , ul.Powstania Warszawskiego 6, 31-549 Kraków w terminie do 03.03.2017 roku.

Listę osób przyjętych do realizacji programu ogłosimy na naszej stronie 04.03.2017 roku.

Załączniki do programu:
- Wniosek o dofinansowanie Animatora SON - generator wniosków
- Informacje i wskazówki do programu SON
- Oświadczenie animatora SON
- Elektroniczny Dziennik pracy animatora SON z środków MSiT - dostępny po 1 marca 2017

(linia)
04.02.2017
Informacje dotyczące przetargu

>> do pobrania: Informacja z otwarcia ofert
>> do pobrania: Informacja do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
>> do pobrania: Zmiana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
>> do pobrania: SPecyfikacja istotnych warunków zamówienia
>> do pobrania: Załącznik 1
>> do pobrania: Załącznik 2
>> do pobrania: Załącznik 3
>> do pobrania: Załącznik 4
>> do pobrania: Załącznik 5
>> do pobrania: Załącznik 6
>> do pobrania: Załącznik 7
>> do pobrania: Załącznik 8
(linia)
01.02.2017
Szkolny Klub Sportowy - rachunek za zajęcia

Prosimy nauczycieli prowadzących zajęcia od dnia 23 stycznia 2017 roku o nie przesyłanie rachunków za miesiąc styczeń. Godziny styczniowe proszę doliczyć do rachunku lutowego i do dnia 10 marca dosłać do nas rachunek wraz z dzienniczkiem za przeprowadzone zajęcia za miesiąc styczeń i luty.

Wszelkie informacje będą zamieszczane, w utworzonym na naszej stronie dziale Szkolny Klub Sportowy

(linia)
24.01.2016
Szkolny Klub Sportowy - List do Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa małopolskiego

>> do pobrania: List

Wszelkie informacje będą zamieszczane, w utworzonym na naszej stronie dziale Szkolny Klub Sportowy

(linia)
20.01.2016
(akt. 01.02.2017)
Lista szkół zakwalifikowanych do programu SKS

Małopolski SZS przedstawia listę szkół zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy 2017. Prosimy Jednostki Samorządu Terytorialnego o dostarczenie oryginałów "Deklaracji szkół" do dnia 26.01.2017. Ze względów formalnych lista uczestników-szkół programu SKS może ulec zmianie.

>> do pobrania: Lista szkół na dzień 01.02.2017
>> do pobrania: Szkoły zakwalifikowane

Wszelkie informacje będą zamieszczane, w utworzonym na naszej stronie dziale Szkolny Klub Sportowy

(linia)
18.01.2016
Rozpoczynamy program SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Z radością informujemy, że zgodnie z decyzją opublikowaną 17.01.2017r. Małopolski Szkolny Związek Sportowy został realizatorem programu Szkolny Klub Sportowy.

Rozpoczynamy wysyłanie (e-mailowo) szczegółowych instrukcji do Urzędów Miast, Urzędów Gmin, szkół i nauczycieli. Prosimy o nadsyłanie stosownych umów. Pierwsze zajęcia w ramach projektu mogą odbyć się już 23.01.2017r.

Prosimy o śledzenie naszej strony ponieważ na bieżąco będziemy uzupełniać dokumenty a lista szkół zakwalifikowanych do programu SKS zamieścimy w dniu 19.01.2017r.

Wszelkie informacje będą zamieszczane, w utworzonym na naszej stronie dziale Szkolny Klub Sportowy

>> do pobrania: Umowa-porozumienie z jednostką współfinansującą

(linia)
13.01.2016
Szkolny Klub Sportowy

Szanowni Państwo

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.Mamy kompletną listę 1314 grup, kolejne zgłoszenia zostały wciąignięte na listy rezerwowe.W chwili obecnej oczekujemy na pozytywne rozpatrzenie wyników konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.O wynikach zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową oraz opublikujemy je na naszej stronie.

Jednostki samorządu, szkoły które wysłały zgłoszenie przez e-mail są proszone o dostarczenie oryginału deklaracji do Biura.

Prosimy nauczycieli o pozostawanie w gotowości do realizacji projektu. Zajęcia mogą się rozpocząć DOPIERO po ogłoszeniu wyników przez MSIT i podpisaniu stosownych umów (z gminami, szkołami, nauczycielami).

Prezes Małopolskiego SZS (linia)
12.01.2016
Najaktywniejsza szkoła realizująca zajęcia z wychowania fizycznego w ramach Programu "Mały Mistrz" - konkurs rozstrzygnięty

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
07.12.2016
Program "SZKOLNY KLUB SPORTOWY"Informujemy, że od stycznia 2017 roku w całej Polsce będzie działał nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy". Małopolski Szkolny Związek Sportowy przystępuje do konkursu na operatora wojewódzkiego programu. Do wszystkich gmin i szkół w naszym województwie, został wysłany e-mail dotyczący tego programu, ale także poprzez naszą stronę chcielibyśmy zachęcić szkoły do udziału w nim.

Program polega na umożliwieniu powstania jednej lub dwóch grup w każdej szkole i prowadzeniu z nimi sportowych zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciel wychowania fizycznego, który będzie prowadził te zajęcia będzie otrzymywał wynagrodzenie z MSiT. Wszelkie informacje zamieszczamy w załącznikach.

Termin zgłoszeń do dnia 16.12.2016 r.

>> do pobrania: Program SKS
>> do pobrania: Założenia projektu
>> do pobrania: Deklaracja szkoły
>> do pobrania: Deklaracja gminy
(linia)
24.11.2016
Konferencja podsumowująca Program Mały Mistrz w województwie małopolskim

W dniu 02.12.2016 na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego odbędzie się konferencja metodyczna Programu Mały Mistrz dla nauczycieli realizujących program w roku szkolnym 2016/2017.

>> do pobrania: Konferencja MM
(linia)
10.11.2016
XII Sejmik Kultury Fizycznej oraz XVI Krajowy Zjazd Delegatów SZS

>> do pobrania: Sejmik kuktury fizycznej
>> do pobrania: Zjazd SZS - delegaci z Małopolski
(linia)
08.11.2016
Podsumowanie Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży 2015/2016

Podsumowanie "Malopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży" Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2015/2016 przeprowadzonego pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.
Załącznik w zbiorczym pliku RAR, do wypakowania.

>> do pobrania: Podsumowanie MSWS 2015/2016 (RAR)
(linia)
07.11.2016
Zawody wojewódzkie w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
03.11.2016
Konferencje wojewódzkie Programu Mały Mistrz organizowane przez Małpolski SZS

04.11.2016 - godz. 15:30 - SP nr 2 Bochnia
18.11.2016 - godz. 15:30 - SP nr 117 Kraków
29.11.2016 - godz. 13:00 - Biecz
25.11.2016 - godz. 13:00 - ZPO Jurków
02.12.2016 - godz. 13:00 - AWF Kraków Konferencja Podsumowująca Program Mały Mistrz w województwie małopolskim

(linia)
27.10.2016
XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze MSZS w Krakowie

Pismo podsumowujące XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

>> do pobrania: Załcznik
(linia)
24.10.2016
Prośba do nauczycieli wychowania fizycznego

Szanowni Pa??o

Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje od 2017 roku wprowadził nowy program upowszechniania kultury fizycznej pod roboczą nazwą Szkolny Klub Sportowy Zadaniem tego programu jest pomoc w sfinansowaniu wynagrodzeń nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego. To niezwykle cenna inicjatywa, która przynajmniej w części będzie mógł zapobiec tendencji zmniejszania się lości godzin przeznaczanych na sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkole. Szkolny Związek Sportowy został zobowiązany do zdobycia informacji dotyczących aktualnego stanu realizacji tego zadania w polskich szkołach. Ponieważ i dla Was i dla nas program Szkolny Klub Sportowy powinien być jednym z priorytetów prosimy Was o pomoc w zebraniu interesujących Ministerstwo Sportu i Turystyki, ale i Szkolny Związek Sportowy informacji.

Prosimy o wype?ienie do dnia 3.11.2016 roku specjalnej ankiety zamieszczonej na stronie

www.ankietka.pl/ankieta/247272/funkcjonowanie-sks-w-szkole-szkolny-zwiazek-sportowy-zbiera-informacje-dla-ministerstwa-sportu-i-turystyki.html

Zachęmy do rzetelnego wypełnienia ankiety.

>> do pobrania: List
(linia)
07.10.2016
XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie informuje:
XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Człnków

odbędzie się w dniu 22 pa?ziernik 2016 r. ( sobota )
- godz. 11:00 pierwszy termin
- godz. 11:15 drugi termin

Miejsce : budynek Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie, Aleja Powstania Warszawskiego 6, ( I piętro )

(linia)
19.09.2016
Szkolenia dla nauczycieli klas I programu Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie - operator wojewódzki programu Mały Mistrz w województwie małopolskim informuje, że otrzymał od Operatora Krajowego programu - Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku terminarz i program obowiązkowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy od września 2016 r rozpoczną pracę w programie Mały Mistrz z klasami I.

Szkolenia, których organizatorem jest FRKF w Pucku odbędą się w dniach:

22.09.2016 r. w Krakowie
Początek szkolenia - część teoretyczna godzina 8:30-13:30 sali Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 78,
druga część szkolenia - praktyczna odbędzie się tego samego dnia
w godzinach 14:00 - 18:45 w salach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

20.10.2016 r. w Oświęcimiu. Niestety adres szkolenia nie został nam jeszcze podany.

Delegacje ze szkoły powinny być w postaci jednego nauczyciela wczesnoszkolnego i jednego nauczyciela wychowania fizycznego. Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie ze sobą troju sportowego.

Szkoła ma prawo wybrać czy w szkoleniu będzie uczestniczył nauczyciel/ nauczyciele. Szczegóły program szkolenia w załączniku. Organizatorzy szkoleń FRKF ) nie zwracają kosztów pojazdu na nie lecz tylko zapewniają bufety kawowe dla uczestników

Ewentualne pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować mailowo na adres maly.mistrz@frkf.pl lub telefonicznie p. Katarzyna Ostruszka 795-558-266

>> do pobrania: Program szkolenia

(linia)
02.09.2016
Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

>> do pobrania: List

(linia)
02.09.2016
Dogrywka do III edycjia Programu Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

Małopolski Szkolny Związek w Krakowie ogłasza dodatkowy nabór wniosków III edycji Programu Mały Mistrz.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 września 2016r.

>> do pobrania: List przewodni
>> do pobrania: Zg?szenie gminy
>> do pobrania: Zg?szenie szko?

(linia)
02.09.2016
List Szkolnego Zwiąku Sportowego z okazji nowego roku szkolnego 2016/2017

>> do pobrania: List SZS

(linia)
02.09.2016
Regulaminy i kalendarze imprez sportowych wchodząych w skład Ogólnopolskiego systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół za rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania: Regulamin ogólny na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy IMS
>> do pobrania:Kalendarz IMS

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy Gimnazjada
>> do pobrania:Kalendarz Gimnazjada

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy Licealiada
>> do pobrania:Kalendarz Licealiada

(linia)
01.09.2016
Instrukcja obsługi systemu SRS na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania:Instrukcja obsługi systemu SRS

(linia)

1 | 2