obrazek
Witamy na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na której znajdą państwo wiele informacji na temat działalności naszego Związku.
(linia)

(marszalek)

Wszystkie zawody rejonowe (z wyjątkiem rejonu Kraków - Miasto) i finały wojewódzkie organizowane w ramach "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego" są finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Ministerstwo Sportu w ramach wspierania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
(linia)


Aktualności

12.06.2018
UWAGA ZMIANA TERMINU

Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej Siatkówka Plażowa Dziewcząt ze względu na złe warunki atmosferyczne w dniu 12 czerwca, zostaje przeniesiony na 15 czerwca na godz. 12.00 zaraz po finałach chłopców.

(linia)
07.06.2018
Zaproszenie

Dla Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych uczestniczących w Małopolskiej Szkolnej Lidze SZS w sezonie 2017/2018

>> do pobrania: Zaproszenie

(linia)
24.05.2018
Ochrona Danych Osobowych

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych. Informacja zostaje zamieszczona na stałe, w lewej kolumnie MENU strony internetowej.

>> do pobrania: Klauzula informacyjna

(linia)
22.05.2018
Zawody finałów wojewódzkich (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada ) w II półroczu roku szkolnego 2017/2018

Zmianie ulega termin rozgrywania: Małopolskie IMS w piłce siatkowej plażowej chłopców - nowy termin: 14.06.2018 w Myślenicach

>> do pobrania: Załącznik

(linia)
22.05.2018
Realizacja programu SKS - WAŻNE!

Prosimy o pilne zapoznanie się z załączonym pismem.

>> do pobrania: Załącznik

(linia)
14.05.2018
SKS na Śląskim

64. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim – niespodzianka dla uczestników programu SKS! Zapraszamy do udziału w #SKSnaŚLĄSKIM!

>> do pobrania: Załącznik - Prosimy o wzięcie udziału!

(linia)
26.04.2018
Program Szkolny Klub Sportowy - pismo do nauczycieli

>> do pobrania: Załącznik

(linia)
28.03.2018
Szanowni Państwo Nauczyciele realizujący Program SKS 2018

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie informuje, że w związku z wdrażaniem nowego systemu komputerowego – w dziale księgowości nastąpią pewne opóźnienia w wypłatach za realizację programu w miesiącach styczeń, luty. Serdecznie przepraszamy za opóźnienie.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia Ciepłych i udanych Świąt oraz najmilszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Zarząd MSZS
(linia)
28.03.2018
Program Szkolny Klub Sportowy

>> do pobrania: Pismo do nauczycieli
>> do pobrania: Arkusz badania - testy sprawnościowe
>> do pobrania: Instrukcja - testy sprawnościowe

(linia)
16.03.2018
Ogólnopolskie Zawody w Biegach Narciarskich dla szkół "Od pierwszego kroku do Mistrzostwa"

>> do pobrania: Punktacja końcowa szkół
>> do pobrania: Wyniki z dnia 15.03.2018
>> do pobrania: Wyniki z dnia 14.03.2018
>> do pobrania: Wyniki z dnia 13.03.2018
>> do pobrania: Listy startowe
>> do pobrania: Komunikat

(linia)
26.02.2018
PILNE! Prośba o natychmiastowe przesyłanie dokumentów do Programu SKS

W związku z realizacją programu "Szkolny Klub Sportowy" w województwie małopolskim (od 15.01.2018r), Małopolski Szkolny Związek Sportowy prosi o natychmiastowe przesłanie wypełnionych dokumentów: umowa – zlecenie , oświadczenie zleceniobiorcy , oświadczenie – upoważnienie – dotyczy nauczycieli. Porozumienie – dotyczy JST lub dyrekcji szkół. W/w dokumenty zostały zamieszczone na stronie MSZS w dniu 04.02.2018r.

Przypominamy nauczycielom o zalogowaniu się w dzienniku elektronicznym i wpisaniu tematów oraz frekwencji poszczególnych zajęć. Rozliczenie wygenerowane z dziennika przesyłamy do 8 dnia każdego miesiąca - pocztą Polską. Rozliczenie za miesiąc styczeń i luty przesyłamy do dnia 08.03.2018r.
(linia)
22.02.2018
Lista grup ćwiczebnych zakwalifikowanych do programu "SKS" 2018

>> do pobrania: Lista grup zakwalifikowanych

(linia)
13.02.2018
Instrukcja obsługi dziennika dla nowych oraz kontynuujących nauczycieli

W załączniku zamieszczone zostają dla Państwa instrukcje obsługi dziennika dla nauczycieli kontynuujących udział w programie oraz dla nauczycieli logujących się po raz pierwszy.

>> do pobrania: Instrukcja dla nowego nauczyciela
>> do pobrania: Instrukcja dla kontynuującego nauczyciela
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli

(linia)
08.02.2018
SKS łączy POKOLENIA

Konkurs #SKSłączyPOKOLENIA organizowany przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, krajowego operatora programu SKS wygrała szkoła za Małopolski - Zespół Szkół Łączności w Krakowie.
Konkurs organizowany dla wszystkich szkół z całej Polski biorących udział w I edycji Programu SKS w roku 2017.

Serdecznie gratulujemy !!!

>> do pobrania: Materiał filmowy

(linia)
07.02.2018
PIT-y 2017 za Program SKS

Szanowni Państwo

Pity za udział w Programie SKS 2017 są wysyłane pocztą elektroniczną.

Niestety mamy dużą ilość zwrotów /tzw. odbić/ wynikających z tego, że posiadane adresy e-mail są nieprawidłowe lub jest ich całkowity brak.

Proszę sprawdzać także SPAM. Jeżeli nie dostaliście Państwo naszej korespondencji prosimy o kontakt e-mail.
(linia)
05.02.2018
WRĘCZENIE ODZNACZEŃ – "za zasługi dla sportu" dla Nauczycieli z Limanowej

Podczas otwarcia nowej hali sportowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej 29.01.2018 r , odbyła się również uroczystość wręczenia Odznak „ Za zasługi dla sportu” przyznanych przez Ministra Sportu i Turystyki Pana Witolda Bańkę dla dwóch nauczycieli limanowskich szkół średnich: Ryszarda Ewerta i Leszka Mordarskiego na wniosek Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego i Powiatowego SZS w Limanowej.
Brązowe odznaki wręczyli – V-ce Mininister Finansów Wiesław Janczyk i Senator RP Jan Hamerski.

Dalszy ciąg do pobrania w załączniku.

>> do pobrania: Wręczenie odznaczeń - cały tekst
>> do pobrania: Galeria

(linia)
04.02.2018


Rozpoczynamy program SZKOLNY KLUB SPORTOWY w roku 2018

Z przyjemnością informujemy, że Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie decyzją Ministra Sportu i Turystyki został ponownie Operatorem Wojewódzkim programu "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" na rok 2018.

W związku z tym proszę zainteresowane gminy i szkoły o pobranie odpowiednich dokumentów ze strony MSZS w Krakowie www.mszs.krakow.pl (dział SKS), które należy wypełnić i niezwłocznie przesłać do Małopolskiego SZS. Wpłata od jednej grupy ćwiczebnej wynosi 160 złotych.

Wykaz dokumentów:
1. porozumienie dla JST lub Dyrekcji szkół
2. załącznik nr 1 do porozumienia
3. warunki realizacji programu w województwie małopolskim
4. umowa – zlecenie dla nauczyciela
5. Oświadczenie zleceniobiorcy dla nauczyciela
6. Upoważnienie nauczycieli biorących udział w programie SKS dla nauczyciela
7. Wzór oświadczenia rodziców dla nauczyciela
8. Regulamin uczestnictwa w programie

Lista grup i szkół zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu. Prosimy o sprawdzenie i ewentualne poprawki zgłosić telefonicznie tel: 12/411 51 19.

Osoby z Małopolskiego SZS do kontaktu dotyczącego Programu SZS :
1. Waldemar Gramek
2. Mirosław Mączka

>> do pobrania: Umowa-porozumienie z instytucją współfinansującą
>> do pobrania: Umowa-porozumienie z instytucją współfinansującą - załącznik 1
>> do pobrania: Warunki realizacji programu w 2018 roku
>> do pobrania: Nauczyciel - umowa zlecenie
>> do pobrania: Nauczyciel - oświadczenie/upoważnienie
>> do pobrania: Oświadczenie zleceniobiorcy
>> do pobrania: Wzór oświadczenia rodziców
>> do pobrania: Regulamin uczestnictwa w programie 2018

(linia)
28.12.2017


UWAGA!!! Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do Programu SKS 2018

Z przyjemnością zawiadamiamy, że po raz drugi Małopolski SZS składa wniosek na koordynację programu Szkolny Klub Sportowy w województwie małopolskim w 2018 roku.

Do wszystkich gmin w naszym województwie, zostanie wysłany e-mail dotyczący tego programu, ale także poprzez naszą stronę chcielibyśmy zachęcić szkoły do udziału w nim. Rozpoczynamy z dniem dzisiejszym rekrutację szkół i grup do programu SKS 2018.

Główne warunki realizacji programu:
• program będzie realizowany w dwóch edycjach; styczeń - czerwiec i wrzesień – grudzień 2018 r.,
• uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
• grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników;
• w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne;
• zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika;
• w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
• osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
• wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);
• podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego;
• uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;
• uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

Zgłoszenia szkół przyjmujemy na obowiązujących drukach w nieprzekraczalnym terminie do 8.01.2018 roku.

Liczymy na utworzenie przynajmniej 1 grupy w każdej gminie.

Bardzo prosimy zainteresowane szkoły o kontakt ze swoimi samorządami. Zgłoszenie szkoły do programu należy przekazać do JST, które powinny złożyć zbiorcze zgłoszenia szkół do MSZS w Krakowie do dnia 8 stycznia 2018 roku.

>> do pobrania: Pismo przewodnie
>> do pobrania: Założenia programu SKS
>> do pobrania: Deklaracja szkoła
>> do pobrania: Deklaracja gmina
>> do pobrania: Zgłoszenie szkoły - formularz
(linia)
29.11.2017
Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie Polish Level 0 i Polish Level 1 dla trenerów, kandydatów na trenerów, asystentów trenerów, kandydatów na asystentów trenerów PSCh, nauczycieli tańca, nauczycieli wychowania fizycznego oraz osób rekreacyjnie zajmujących się cheerleadingiem.
Kraków 02-03.12.2017

>> do pobrania: Szkolenie dla nauczycieli

(linia)
22.11.2017
Uzupełnienie dziennika elektronicznego

Prosimy Państwa o uzupełnienie dziennika elektronicznego do 15 grudnia. Proszę przesłać pocztą polską roliczenie - wygenerowane z systemu oraz Rachunek.

Miesiąc Listopad i Grudzień rozliczamy razem. Dokumentacja powinna byc u nas KONIECZNIE do 15 grudnia 2017
(linia)
10.11.2017
Aplikacja mobilna dla nauczycieli

>> do pobrania: Pismo do nauczycieli
>> do pobrania: Prezentacja funkcjonalności aplikacji
>> do pobrania: Link do pobrania aplikacji z poziomu komputera

(linia)
31.10.2017
Informacje dla operatorów programu SKS

>> do pobrania: Film promujący program SKS
>> do pobrania: Informacja prasowa - konferencja programu SKS 27.10.2017
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli - testy sprawnościowe

(linia)
31.10.2017
Konferencja metodyczno-szkoleniowa - ośrodek "Limba" w Poroninie

>> do pobrania: Załącznik

(linia)
25.10.2017
Informacja dla nauczycieli realizujących program SKS

Szanowni Państwo Nauczyciele realizaujący program Szkolny Klub Sportowy !

Małopolski Szkolny Związek Sportowy prosi o przestrzeganie terminów przesyłania rozliczeńi rachunków za dany miesiąc (do 10 każdego miesiąca).

Rozliczenie za listopad i grudzień prosimy przesyłać do 15.12.2017r.
TERMIN NIEPRZEKRACZALNY !!!


Rozliczenie godzin za miesiąc październik, listopad i grudzień przesyłamy wygenerowane z dziennika elektronicznego plus rachunek na daną kwotę.

Osoby, które nie dostarczyły umów na drugie półrocze, proszone są o ich NIEZWŁOCZNE przesłanie.

Koordynator wojewódzki
Waldemar Gramek
(linia)
17.10.2017
Ewaluacja programu SKS

>> do pobrania: Ewaluacja SKS - list intencyjny
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli

(linia)
06.10.2017
Program Szkolny Klub Sportowy w roku szkolnym 2017/2018 (aktualizacja)

>> do pobrania: Pismo do nauczycieli - wizytacje zajęć
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli na miesiąc październik
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli z Ministerstwa Sportu i Turystyki
>> do pobrania: Dla nowo zapisanych dzieci - oświadczenie rodzica pozostaje u nauczyciela prowadzącego zajęcia SKS.
>> do pobrania: Instrukcja obsługi dziennika
>> do pobrania: Pismo do nauczycieli

(linia)
27.09.2017
Finały wojewódzkie w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
01.09.2017
Zamiany w Małopolskim Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku szkolnym 2017/2018

W związku z reformą oświatową, która od 1 września 2017 roku zacznie obowiązywać w polskich szkołach, Małopolski Szkolny Związek Sportowy wprowadza zmiany w Małopolskim Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego Szkół w roku szkolnym 2017/2018.

Od 1 września 2017r dotychczasowe nazwy zostaną zmienione:

– Igrzyska Młodzieży Szkolnej – na Igrzyska Dzieci
( rozgrywki sportowe dla uczniów z rocznika 2005 i młodsi)
– Gimnazjada Młodzieży – na Igrzyska Młodzieży Szkolnej
(rozgrywki sportowe dla uczniów z rocznika 2002 – 2004)
– Licealiada Młodzieży pozostaje bez zmian
(rozgrywki sportowe dla uczniów z rocznika 1998 i młodsi).

Ponadto zostaje utrzymany pakiet dyscyplin podstawowych, które będą realizowane we wszystkich województwach oraz pakiet dyscyplin lokalnych realizowanych w danym województwie.

Wszystkie regulaminy oraz kalendarz zawodów sportowych znajdują się w poszczególnych zakładkach na naszej stronie.

(linia)
31.08.2017
Instrukcja obsługi systemu SRS w roku szkolnym 2017/2018

>> do pobrania: Instrukcja obsługi systemu SRS

(linia)
17.08.2017
Udział szkół województwa Małopolskiego w Finałach Ogólnopolskich w roku szkolnym 2016/2017Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Patronat Honorowy:
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego


>> do pobrania: Załącznik
(linia)
02.08.2017
IX Nowohucki Biathlon Rowerowy


(linia)
10.07.2017
Nauczyciele prowadzący zajęcie w Programie Szkolny Klub Sportowy


Po spotkaniu z operatorami wojewódzkimi oraz operatorem krajowym – Instytutem Sportu i przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliśmy informację że należy uzupełnić dzienniczki od momentu rozpoczęcia zajęć – termin uzupełnienia dzienniczka do końca września 2017 r. Osoby, które nie wykonały testów sprawnościowych muszą je wykonać do końca października.

Zamieszczamy również dokumenty na edycję jesienną , które należy wydrukować, podpisać i przesłać oryginały do biura Małopolskiego SZS w Krakowie do 22 sierpnia 2017.
Przypominamy o terminach przesyłania dokumentów rozliczenia za dany miesiąc .
Rozliczenie za miesiąc wrzesień do 10.X.2017 (rozliczenie godzin za dany miesiąc plus rachunek – oba dokumenty podpisane i opieczętowane). Przypominamy , że w uzasadnionych wypadkach ( L-4, wyjazd na zielona szkołę, wycieczki szkolne) można odpracować nie zrealizowane zajęcia maksymalnie 3 razy po 1 godzinie w następnych tygodniach. W przypadku 2 grup przesyłają Państwo 1 rachunek i dwa rozliczenia godzinowe z dziennika elektronicznego.

Na bieżąco proszę o śledzenie strony www.mszs.krakow.pl
W przypadkach indywidualnych prosimy o kontakt telefoniczny z biurem. >> do pobrania: Umowa zlecenie
>> do pobrania: Oświadczenie do celów podatkowych
>> do pobrania: Harmonogram zajęć
(linia)

1 | 2