obrazek
Witamy na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na której znajdą państwo wiele informacji na temat działalności naszego Związku.
(linia)

(marszalek)

Wszystkie zawody rejonowe (z wyjątkiem rejonu Kraków - Miasto) i finały wojewódzkie organizowane w ramach "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego" są finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Ministerstwo Sportu w ramach wspierania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
(linia)


Aktualności

13.01.2016
Szkolny Klub Sportowy

Szanowni Państwo

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.Mamy kompletną listę 1314 grup, kolejne zgłoszenia zostały wciągnięte na listę rezerwową.W chwili obecnej oczekujemy na pozytywne rozpatrzenie wyników konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.O wynikach zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową oraz opublikujemy je na naszej stronie.

Jednostki samorządu, szkoły które wysłały zgłoszenie przez e-mail są proszone o dostarczenie oryginału deklaracji do Biura.

Prosimy nauczycieli o pozostawanie w gotowości do realizacji projektu. Zajęcia mogą się rozpocząć DOPIERO po ogłoszeniu wyników przez MSIT i podpisaniu stosownych umów (z gminami, szkołami, nauczycielami).

Prezes Małopolskiego SZS (linia)
12.01.2016
Najaktywniejsza szkoła realizująca zajęcia z wychowania fizycznego w ramach Programu "Mały Mistrz" - konkurs rozstrzygnięty

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
07.12.2016
Program "SZKOLNY KLUB SPORTOWY"Informujemy, że od stycznia 2017 roku w całej Polsce będzie działał nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy". Małopolski Szkolny Związek Sportowy przystępuje do konkursu na operatora wojewódzkiego programu. Do wszystkich gmin i szkół w naszym województwie, został wysłany e-mail dotyczący tego programu, ale także poprzez naszą stronę chcielibyśmy zachęcić szkoły do udziału w nim.

Program polega na umożliwieniu powstania jednej lub dwóch grup w każdej szkole i prowadzeniu z nimi sportowych zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciel wychowania fizycznego, który będzie prowadził te zajęcia będzie otrzymywał wynagrodzenie z MSiT. Wszelkie informacje zamieszczamy w załącznikach.

Termin zgłoszeń do dnia 16.12.2016 r.

>> do pobrania: Program SKS
>> do pobrania: Założenia projektu
>> do pobrania: Deklaracja szkoły
>> do pobrania: Deklaracja gminy
(linia)
24.11.2016
Konferencja podsumowująca Program Mały Mistrz w województwie małopolskim

W dniu 02.12.2016 na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego odbędzie się konferencja metodyczna Programu Mały Mistrz dla nauczycieli realizujących program w roku szkolnym 2016/2017.

>> do pobrania: Konferencja MM
(linia)
10.11.2016
XII Sejmik Kultury Fizycznej oraz XVI Krajowy Zjazd Delegatów SZS

>> do pobrania: Sejmik kuktury fizycznej
>> do pobrania: Zjazd SZS - delegaci z Małopolski
(linia)
08.11.2016
Podsumowanie Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży 2015/2016

Podsumowanie "Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży" Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2015/2016 przeprowadzonego pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.
Załącznik w zbiorczym pliku RAR, do wypakowania.

>> do pobrania: Podsumowanie MSWS 2015/2016 (RAR)
(linia)
07.11.2016
Zawody wojewódzkie w I półroczu roku szkolnego 2016/2017

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
03.11.2016
Konferencje wojewódzkie Programu Mały Mistrz organizowane przez Małopolski SZS

04.11.2016 - godz. 15:30 - SP nr 2 Bochnia
18.11.2016 - godz. 15:30 - SP nr 117 Kraków
29.11.2016 - godz. 13:00 - Biecz
25.11.2016 - godz. 13:00 - ZPO Jurków
02.12.2016 - godz. 13:00 - AWF Kraków - Konferencja Podsumowująca Program Mały Mistrz w województwie małopolskim

(linia)
27.10.2016
XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze MSZS w Krakowie

Pismo podsumowujące XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
24.10.2016
Prośba do nauczycieli wychowania fizycznego

Szanowni Państwo

Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje od 2017 roku wprowadzić nowy program upowszechniania kultury fizycznej pod roboczą nazwą „ Szkolny Klub Sportowy”. Założeniem tego programu jest pomoc w sfinansowaniu wynagrodzeń nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia sportowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Sportowego. To niezwykle cenna inicjatywa, która przynajmniej w części będzie mogła zapobiec tendencji zmniejszania się ilości godzin przeznaczanych na sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkole. Szkolny Związek Sportowy został zobowiązany do zdobycia informacji dotyczących aktualnego stanu realizacji tego zadania w polskich szkołach. Ponieważ i dla Was i dla nas program Szkolny Klub Sportowy powinien być jednym z priorytetów prosimy Was o pomoc w zebraniu interesujących Ministerstwo Sportu i Turystyki, ale i Szkolny Związek Sportowy informacji.

Prosimy o wypełnienie do dnia 3.11.2016 roku specjalnej ankiety zamieszczonej na stronie

www.ankietka.pl/ankieta/247272/funkcjonowanie-sks-w-szkole-szkolny-zwiazek-sportowy-zbiera-informacje-dla-ministerstwa-sportu-i-turystyki.html

Mamy nadzieję, że wypełni ją większość szkół, co pozwoli na uzyskanie statystycznie istotnego obrazu stanu „na dziś” zajęć sportowych realizowanych przez Szkolne Kluby Sportowe. Wiadomości te pozwolą na zoptymalizowanie oferty jaką dla polskich szkół będzie miało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zachęcamy do rzetelnego wypełnienia ankiety.

>> do pobrania: List
(linia)
07.10.2016
XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MSZS

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie informuje:
XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków MSZS

odbędzie się w dniu 22 październik 2016 r. ( sobota )
- godz. 11:00 pierwszy termin
- godz. 11:15 drugi termin

Miejsce : budynek Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowegow Krakowie, Aleja Powstania Warszawskiego 6, ( I piętro )

(linia)
19.09.2016
Szkolenia dla nauczycieli klas I programu Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie - operator wojewódzki programu Mały Mistrz w województwie małopolskim informuje, że otrzymał od Operatora Krajowego programu - Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku terminarz i program obowiązkowych szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy od września 2016 r rozpoczęli pracę w programie Mały Mistrz z klasami I.

Szkolenia, których organizatorem jest FRKF w Pucku odbędą się w dniach:

22.09.2016 r. w Krakowie
Początek szkolenia - część teoretyczna godzina 8:30-13:30 sali Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przy Aleja Jana Pawła II 78,
druga część szkolenia - praktyczna odbywać się będzie tego samego dnia
w godzinach 14:00 - 18:45 w salach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

20.10.2016 r. w Oświęcimiu. Niestety adres szkolenia nie został nam jeszcze podany.

Delegacje ze szkoły powinny być w postaci jednego nauczyciela wczesnoszkolnego i jednego nauczyciela wychowania fizycznego. Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie ze sobą stroju sportowego.

Szkoła ma prawo wybrać w którym szkoleniu będzie uczestniczył nauczyciel/ nauczyciele. Szczegółowy program szkolenia w załączniku. Organizatorzy szkoleń ( FRKF ) nie zwracają kosztów dojazdu na nie lecz tylko zapewniają bufety kawowe dla uczestników.

Ewentualne pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować mailowo na adres maly.mistrz@frkf.pl lub telefonicznie p. Katarzyna Ostruszka 795-558-266

>> do pobrania: Program szkolenia

(linia)
15.09.2016
! Komunikat - ważne !

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie informuje, że przedłuża rejestracje szkół do 30 września 2016 r. Szkoły, które były zarejestrowane w ubiegłym roku muszą uaktualnić swoje dane (dane szkoły, dyscypliny w których szkoła chce wziąć udział w tym roku szkolnym. Uzupełnić, skorygować listę zgłoszonych dzieci, uzupełnić dane nauczyciela – administratora SRS ze szkoły).(linia)
02.09.2016
Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

>> do pobrania: List

(linia)
02.09.2016
Dogrywka do III edycjia Programu Mały Mistrz w roku szkolnym 2016/2017

Małopolski Szkolny Związek w Krakowie ogłasza dodatkowy nabór wniosków do III edycji Programu Mały Mistrz.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 września 2016r.

>> do pobrania: List przewodni
>> do pobrania: Zgłoszenie gminy
>> do pobrania: Zgłoszenie szkoły

(linia)
02.09.2016
List Szkolnego Związku Sportowego z okazji nowego roku szkolnego 2016/2017

>> do pobrania: List SZS

(linia)
02.09.2016
Regulaminy i kalendarze imprez sportowych wchodzących w skład Ogólnopolskiego systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania: Regulamin ogólny na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy IMS
>> do pobrania:Kalendarz IMS

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy Gimnazjada
>> do pobrania:Kalendarz Gimnazjada

>> do pobrania:Regulamin szczegółowy Licealiada
>> do pobrania:Kalendarz Licealiada

(linia)
01.09.2016
Instrukcja obsługi systemu SRS na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania:Instrukcja obsługi systemu SRS

(linia)
25.08.2016
VIII Nowohucki Biathlon Rowerowy(linia)
23.08.2016
Posiedzenie Zarządu MSZS

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Małopolskiego Szolnego Związku Sportowego na dzień 29 sierpnia 2016 r.

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
22.07.2016
Udział szkół Województwa Małopolskiego w Finałach Ogólnopolskich w roku szkolnym 2015/2016

>> do pobrania: Załącznik
(linia)
23.06.2016
Informacja

Zmiany w Zarządzie Szkolnego Związku Sportowego, zmiana terminu zjazdu MSZS

>> do pobrania: Informacja
(linia)
22.06.2016
Posiedzenie Zarządu MSZS

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Małopolskiego Szolnego Związku Sportowego na dzień 29 czerwca 2016 r.

>> do pobrania: Zaproszenie
(linia)
16.06.2016
Informacja o wyborze oferty / Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

>> do pobrania: Informacja o wyborze oferty
(linia)
09.06.2016
Festyn sportowo - rekreacyjny Mały Mistrz - Gmina Biecz

>> do pobrania: Fotorelacja TV
>> do pobrania: Plakat + informacje
(linia)
15.06.2016
I Mistrzostwa Małego Mistrza Gminy Gorlice

>> do pobrania: Sprawozdanie
>> do pobrania: Galeria
>> do pobrania: Relacja TV
>> do pobrania: Harmonogram zawodów
(linia)
01.06.2016
Lista szkół zakwalifikowanych do III edycji programu "Mały Mistrz" na rok szkolny 2016/2017

>> do pobrania: Lista szkół
(linia)
07.06.2016
Festyn sportowy "MAŁEGO MISTRZA" w Krakowie

>> do pobrania: Sprawozdanie z pierwszego dnia
>> do pobrania: Plakat
>> do pobrania: Pismo przewodnie
>> do pobrania: Terminarz
(linia)
16.05.2016
XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin

>> do pobrania: Oficjalne pismo
(linia)
05.05.2016
Finały wojewódzkie w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

>> do pobrania: Harmonogram finałów
(linia)
05.05.2016
Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

>> do pobrania: Sprawozdanie z finału
(linia)
26.04.2016
Odwołane finały wojewódzkie i rejonowe w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

W związku z otrzymaniem niższej dotacji z MSiT na "Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży " Małopolski Szkolny Związek w Krakowie odwołuje następujące zawody sportowe :

IGRZYSKA
- Mini piłka nożna 7 osobowa - rejony i finał wojewódzki
- Czwórbój LA - rejony i finał wojewódzki

GIMNAZJADA
- Piłka nożna 6 osobowa - rejony i finał wojewódzki

(linia)

1 | 2