Witamy na oficjalnej stronie internetowej Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego na której znajdą państwo wiele informacji na temat działalności naszego Związku.
(linia)

60 lat SZS60 – LECIE SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

SZKIC HISTORII

W dniu 29 września 1952 roku Kolegium Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego podjęło decyzję o wprowadzeniu do budżetu CUSZ na rok 1953 dotacji przeznaczonej na zrzeszenie sportowe przygotowując w ten sposób podstawy materialne dla przyszłej ogólnopolskiej organizacji sportowej młodzieży szkół zawodowych.

Decyzję o utworzeniu takiej organizacji i nadaniu jej nazwy ZRYW podjęło w dniu 25 lutego 1953 roku Prezydium Głównego Komitetu Kultury Fizycznej w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Młodzieży Polskiej i Centralnym Urzędem Szkolnictwa Zawodowego.

Ranga zrzeszenia "ZRYW" wzrastała w środowisku młodzieży szkół zawodowych z roku na rok. Powstawały liczne sekcje sportowe przy klubach szkolnych, zwiększyła się liczba zawodów szkolnych i międzyszkolnych. Równocześnie w liceach ogólnokształcących tworzone były koła sportowe i zajęcia z przysposobienia sportowego. Tak więc w początku lat 50-tych powstały warunki do zjednoczenia obu nurtów sportu szkolnego: "ZRYWU" oraz szkolnych i międzyszkolnych klubów sportowych. Staje się to w dniu 26 i 27 października 1957 roku. W II dniu obrad II Zjazdu "ZRYWU" dołączają przedstawiciele SKS i MKS szkół ogólnokształcących i wspólnie konstytuując I Zjazd nowej organizacji tworzą Szkolny Związek Sportowy - pierwszą i jedyną tego typu organizację sportową dla młodzieży szkolnej nie tylko w historii polskiego, ale i światowego szkolnictwa (L. Ciuk, "45 lat Szkolnego Związku Sportowego", biuletyn TS "Zryw" Sanok, 1998r).

Najważniejsze fakty z historii Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie:

1953 – powstanie Zrzeszenia Sportowego „ZRYW” w Krakowie
1956 - przekształcenie się ZS „ZRYW” w Szkolny Związek Sportowy
1975 - podział Wojewódzkiego Oddziału Szkolnego Związku Sportowego na trzy Oddziały Wojewódzkie – w Krakowie, w Nowym Sączu i w Tarnowie (reorganizacja administracyjna Polski, w miejsce 17 województw powstało 49 województw).
1999 - powstanie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.

>>do pobrania: Galeria z uroczystości obchodów 60 - lecia SZS

Podsumowanie Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej SZS - szkoły podstawowe, gimnazja,licea, powiaty

>>do pobrania: Lista osób odznaczonych i wyróżnionych
>>do pobrania: Załącznik

Nazwa: Obchody 60 lecia SZS- Powiatowy SZS w Limanowej
ZOBACZ GALERIĘ
ZOBACZ SPRAWOZDANIE