Rozpoczynamy nabór do Programu Szkolny Klub Sportowy na 2022 rok

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2022 roku.

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie stara się ponownie uzyskać status Operatora Wojewódzkiego tego programu.

Do wszystkich gmin w naszym województwie, zostanie wysłany e-mail dotyczący tego programu, ale także poprzez naszą stronę chcielibyśmy zachęcić szkoły do udziału w nim. Rozpoczynamy z dniem dzisiejszym rekrutację szkół i grup do programu SKS 2022.

Liczymy na utworzenie przynajmniej 1 grupy w każdej gminie.

Deklarację szkół w formie papierowej prosimy wypełnić i przekazać je do właściwej Jednostki Samorządu Terytorialnego!!!

Każda szkoła oprócz zgłoszenia do JST musi bezpośrednio zgłosić grupę do operatora wojewódzkiego za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego SKS 2022 : do dnia 21 stycznia 2022 roku:

https://docs.google.com/forms/d/1ClpyBOj_PTUNBbAjWcfv4h-oCqyqKPQ8KGQ4ffeTf8I/edit

JST składają zbiorcze zgłoszenia szkół wraz z deklaracją gminy do Małopolskiego SZS w Krakowie do dnia 21 stycznia 2022 r.

>>> pismo przewodnie do szkół i gmin

>>> zgłoszenie szkoły

>>> deklaracja  gminy

>>> założenia programu SKS