Integracja przez sport

>> do pobrania: Halowa piłka nożna 23.11.2022
>> do pobrania: 
Turniej gier i zabaw klasy 1-4 02.12.2022

Rozpoczynamy nabór do nowego projektu „INTEGRACJA PRZEZ
SPORT”

 Małopolski Szkolny Związek Sportowy informuje, że rozpoczął
nabór do Projektu „Integracja przez sport” w całości finansowany z Budżetu
Województwa Małopolskiego.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
województwa małopolskiego bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Z
zastrzeżeniem, że w wybranej szkole naukę pobiera co najmniej 10 uczniów z
Ukrainy oraz będą oni stanowić przynajmniej 50% uczestników projektu. Chcemy
stworzyć 150 grup szkoleniowych  w naszym
województwie.

Projekt przewiduje zajęcia pozalekcyjne oraz zawody
sportowo-rekreacyjne.

Do 300 szkół podstawowych województwie, został wysłany
e-mail dotyczący tego programu. Rozpoczynamy rekrutację!

>> do pobrania
pismo przewodnie do szkół
>>do pobrania: założenia projektu „Integracja przez sport”

Niezbędne dokumenty do realizacji programu: 
dla nauczyciela

>> do pobrania: umowa – zlecenie
>> do pobrania: 
oświadczenie dla celów podatkowych
>> do pobrania: 
dziennik zajęć
>> do pobrania: 
załącznik nr 1. lista
>> do pobrania: 
zgody ucznia