Zarząd MSZS w kadencji 2021-2025

WALDEMAR GRAMEK

PREZES

FELIKS PIWOWAR

WICEPREZES

MAREK MAŁEK

WICEPREZES

MARIA KĄDZIOŁKA

SEKRETARZ

GRAŻYNA CEMPA PULIT

PREZYDIUM ZARZĄDU

AGNIESZKA ŁĄCZKA

PREZYDIUM ZARZĄDU

STANISŁAW MROWCA

PREZYDIUM ZARZĄDU

DARIUSZ ZAWIŚLAN

PREZYDIUM ZARZĄDU

MIROSŁAW MĄCZKA

PREZYDIUM ZARZĄDU

JOANNA NOWICKA
ANDRZEJ NOWAK
BEATA WYROBA
ZBIGNIEW PISTOR
TOMASZ KINDYKIEWICZ
ŁUKASZ MIKLUSIAK
STANISŁAW KRZYŻAK
TOMASZ BOROWIECKI
JAROSŁAW GAWEŁ
EDWARD CUDEK
PIOTR MAGIERA
MAREK BURDA
GRZEGORZ SIEMIENIEC
MAREK SZYMAŃSKI
ŁUKASZ ZARODKIEWICZ

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

ANDRZEJ PYTLARZ – PRZEWODNICZĄCY

MAŁGORZATA CURYŁO – WICEPRZEWODNICZĄCA

GRZEGORZ PIĘTAK – SEKRETARZ

EWA BEREŚ – CZŁONEK
AGATA WDOWIK – CZŁONEK
ZBIGINIEW STACHURA – CZŁONEK
PIOTR STASZAK – CZŁONEK

KOMISJA REWIZYJNA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WSPÓŁZAWODNICTWA

70-LECIE SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

>> do pobrania: prezentacja „Kilka chwil z historii SZS w Małopolsce”
>> do pobrania: film „70 lat Szkolnego Związku Sportowego”

60-LECIE SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

SZKIC HISTORII

W dniu 29 września 1952 roku Kolegium Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego podjęło decyzję o wprowadzeniu do budżetu CUSZ na rok 1953 dotacji przeznaczonej na zrzeszenie sportowe przygotowując w ten sposób podstawy materialne dla przyszłej ogólnopolskiej organizacji sportowej młodzieży szkół zawodowych.

Decyzję o utworzeniu takiej organizacji i nadaniu jej nazwy ZRYW podjęło w dniu 25 lutego 1953 roku Prezydium Głównego Komitetu Kultury Fizycznej w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Młodzieży Polskiej i Centralnym Urzędem Szkolnictwa Zawodowego.

Ranga zrzeszenia „ZRYW” wzrastała w środowisku młodzieży szkół zawodowych z roku na rok. Powstawały liczne sekcje sportowe przy klubach szkolnych, zwiększyła się liczba zawodów szkolnych i międzyszkolnych. Równocześnie w liceach ogólnokształcących tworzone były koła sportowe i zajęcia z przysposobienia sportowego. Tak więc w początku lat 50-tych powstały warunki do zjednoczenia obu nurtów sportu szkolnego: „ZRYWU” oraz szkolnych i międzyszkolnych klubów sportowych. Staje się to w dniu 26 i 27 października 1957 roku. W II dniu obrad II Zjazdu „ZRYWU” dołączają przedstawiciele SKS i MKS szkół ogólnokształcących i wspólnie konstytuując I Zjazd nowej organizacji tworzą Szkolny Związek Sportowy – pierwszą i jedyną tego typu organizację sportową dla młodzieży szkolnej nie tylko w historii polskiego, ale i światowego szkolnictwa (L. Ciuk, „45 lat Szkolnego Związku Sportowego”, biuletyn TS „Zryw” Sanok, 1998r).

Najważniejsze fakty z historii Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie:
1953 – powstanie Zrzeszenia Sportowego “ZRYW” w Krakowie
1956 – przekształcenie się ZS “ZRYW” w Szkolny Związek Sportowy
1975 – podział Wojewódzkiego Oddziału Szkolnego Związku Sportowego na trzy Oddziały Wojewódzkie w Krakowie, w Nowym Sączu i w Tarnowie (reorganizacja administracyjna Polski, w miejsce
17 województw powstało 49 województw).
1999 – powstanie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.