Aktywna Szkoła

Wyniki konkursu Aktywna Szkoła w roku 2023

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie wyłonił laureatów Konkursu „Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia”.

Głównym celem konkursu było wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole. Ocenie podlegały miedzy innymi:

• program i realizacja zajęć wf w szkole,
• organizacja i udział w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym,
• organizacja imprez okolicznościowych takich jak inauguracja sportowego roku, podsumowanie, dzień sportu szkolnego, konkursy sportowe, sportowe wakacje / ferie,
• organizacja szkoleń na kartę rowerową, kartę pływacką, sędziów młodzieżowych itp.,
• udział szkoły w programach promujących sport dzieci i młodzieży,
• stan obiektów i sprzętu sportowego w szkole.

WYNIKI

„Szkoła Ponadpodstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”

I miejsce  – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

II miejsce – VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

III miejsce – Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem

„Szkoła Podstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”

I miejsce  – Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Porębie Wielkiej

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Szczyrzycu

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasinie Małej

„Mała Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia” (do 100 uczniów)

I miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 154 -SOSW nr 6 w Krakowie

II miejsce – Szkoła Podstawowa  im. Batalionów Chłopskich w Chyszówkach

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Rzepienniku Marciszewskim

Gratulujemy wszystkim szkołom!

———————————————————————————————————————————————————————

Rusza II edycja Programu „Aktywna Szkoła” – 2023

I.           Patronat Honorowy:

o   Minister Sportu i Turystyki

II.           Cel konkursu: 

o   Wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole, a nie tylko sportu.

III.           Uczestnicy konkursu:

o  Szkoły wszystkich typów ma terenie całego województwa małopolskiego

o  Każda szkoła może ubiegać się o tytuł „Szkoła promująca aktywny styl życia”. 

o  Szkoła otrzymuje tytuł tylko raz i w następnych latach może wystartować w konkursie, ale nie otrzymuje tytułu ponownie.

IV.           Kategorie konkursu:

o  „Szkoła Podstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”,

o  „Szkoła Ponadpodstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”,

o  „Mała Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia” (do 100 uczniów).

Warunkiem uzyskania takiego tytułu jest spełnienie co najmniej 50% obowiązkowych kryteriów w dwunastu ocenianych obszarach:

1.      Program i organizacja zajęć wychowania fizycznego w szkole.

2.      Organizacja Szkolnych Igrzysk Sportowych.

3.      Udział w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.

4.      Organizacja międzyszkolnych imprez sportowych na terenie szkoły.

5.      Organizacja imprez okolicznościowych.

6.      Organizacja szkoleń dla młodzieży i udział w nich.

7.      Udział szkoły w innych programach promujących sport dzieci i młodzieży.

8.      Promocja wychowania fizycznego i sportu w szkole.

9.      Obiekty sportowe i sprzęt sportowy w szkole.

10.  Kadra dydaktyczna.

11.  Udział rodziców w imprezach i aktywnościach szkoły.

12.  Inne osiągnięcia szkoły.

V.           Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do Małopolskiego SZS w Krakowie do dnia 15.09.2023r. na adres mailowy biuro@mszs.krakow.pl

Sprawozdanie szkoły musi zawierać opis działań w
poszczególnych ww. obszarach. Opisy powinny być potwierdzone zdjęciami i innymi
formami wizualnymi zaświadczającymi o podejmowanych akcjach. Do sprawozdań
należy dołączyć protokół z „samooceny” konkursu – załącznik nr 1

Termin nadesłania sprawozdań – 30.09.2023    

>> do pobrania: Regulamin
>> do pobrania: Załącznik 1

Osoba do kontaktu z ramienia MSZS – Joanna Nowicka

———————————————————————————————————————————————————————-

Wyniki konkursu Aktywna Szkoła

Głównym celem konkursu „Aktywna Szkoła” było wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole. Ocenie podlegały miedzy innymi:

• program i realizacja zajęć wf w szkole,

• organizacja i udział w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym,

• organizacja imprez okolicznościowych takich jak inauguracja sportowego roku, podsumowanie, dzień sportu szkolnego, konkursy sportowe, sportowe wakacje / ferie,

• organizacja szkoleń na kartę rowerową, kartę pływacką, sędziów młodzieżowych itp.,

• udział szkoły w programach promujących sport dzieci i młodzieży,

• stan obiektów i sprzętu sportowego w szkole.

>> do pobrania: wyniki konkursMałopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie rozpoczyna nowy pilotażowy konkurs dla szkół pn. „AKTYWNA SZKOŁA” pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole, a nie tylko sportu.

Konkurs obejmuje ocenę działalności sportowej szkół w następujących kategoriach:

 1. Program i organizacja zajęć wychowania fizycznego w szkole.
 2. Organizacja Szkolnych Igrzysk Sportowych.
 3. Udział w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.
 4. Organizacja międzyszkolnych imprez sportowych na terenie szkoły.
 5. Organizacja imprez okolicznościowych.
 6. Organizacja szkoleń dla młodzieży i udział w nich.
 7. Udział szkoły w innych programach promujących sport dzieci i młodzieży.
 8. Promocja wychowania fizycznego i sportu w szkole.
 9. Obiekty sportowe i sprzęt sportowy w szkole.
 10. Kadra dydaktyczna.
 11. Udział rodziców w imprezach i aktywnościach szkoły.
 12. Inne osiągnięcia szkoły.

Kategorie konkursu:

 • „Szkoła Podstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”,
 • „Szkoła Ponadpodstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”,
 • „Mała Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia” (do 100 uczniów).

Wstępne zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do Małopolskiego SZS w Krakowie do dnia 20.09.2022r.

Dla najlepszych szkół czekają nagrody (pula nagród 30.000 zł).

Regulamin i wszelkie informacje na stronie www.mszs.krakow.pl

>> do pobrania: REGULAMIN
>> do pobrania: PROTOKÓŁ OCENY KONKURSU

Zapraszamy do udziału w konkursie