Historia SZS

SZKIC HISTORII

W dniu 29 września 1952 roku Kolegium Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego
podjęło decyzję o wprowadzeniu do budżetu CUSZ na rok 1953 dotacji
przeznaczonej na zrzeszenie sportowe przygotowując w ten sposób podstawy
materialne dla przyszłej ogólnopolskiej organizacji sportowej młodzieży szkół
zawodowych.

Decyzję o utworzeniu takiej organizacji i nadaniu jej nazwy ZRYW podjęło w dniu 25
lutego 1953 roku Prezydium Głównego Komitetu Kultury Fizycznej w porozumieniu z
Zarządem Głównym Związku Młodzieży Polskiej i Centralnym Urzędem Szkolnictwa
Zawodowego.

Ranga zrzeszenia „ZRYW” wzrastała w środowisku młodzieży szkół zawodowych z roku na
rok. Powstawały liczne sekcje sportowe przy klubach szkolnych, zwiększyła się
liczba zawodów szkolnych i międzyszkolnych. Równocześnie w liceach
ogólnokształcących tworzone były koła sportowe i zajęcia z przysposobienia
sportowego. Tak więc w początku lat 50-tych powstały warunki do zjednoczenia
obu nurtów sportu szkolnego: „ZRYWU” oraz szkolnych i międzyszkolnych klubów
sportowych. Staje się to w dniu 26 i 27 października 1957 roku. W II dniu obrad
II Zjazdu „ZRYWU” dołączają przedstawiciele SKS i MKS szkół ogólnokształcących
i wspólnie konstytuując I Zjazd nowej organizacji tworzą Szkolny Związek
Sportowy – pierwszą i jedyną tego typu organizację sportową dla młodzieży
szkolnej nie tylko w historii polskiego, ale i światowego szkolnictwa (L. Ciuk,
„45 lat Szkolnego Związku Sportowego”, biuletyn TS „Zryw” Sanok, 1998r).

 

Najważniejsze fakty z historii Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie:

1953 – powstanie Zrzeszenia Sportowego “ZRYW” w Krakowie

1956 – przekształcenie się ZS “ZRYW” w Szkolny Związek Sportowy

1975 – podział Wojewódzkiego Oddziału Szkolnego Związku Sportowego na trzy Oddziały
Wojewódzkie w Krakowie, w Nowym Sączu i w Tarnowie (reorganizacja
administracyjna Polski, w miejsce 17 województw powstało 49 województw).

1999 – powstanie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego.

 

 

PREZESI
WOJEWÓDZKIEGO

SZKOLNEGO ZWIĄZKU
SPORTOWEGO W KRAKOWIE

W POSZCZEGÓLNYCH KADENCJACH

 

1953 – 1956 – Józef Loś – dyrektor DOSZ

1956 – 1964 – Roman Paszniewski – członek założyciel trener – nauczyciel                       

1964 – 1972 – Jan Nowak – Wicekurator Oświaty i Wychowania

1972 – 1976 – Bronisław Pasznicki – Wicekurator Oświaty  i Wychowania

1976 – 1984 – Józef  Żuradzki – Wicekurator Oświaty i Wychowania                     

1984 – 1992 – Tadeusz Kupiec – Wicekurator Oświaty i Wychowania                      

1992 – 2004 – Zygmunt Szewczyk – wieloletni działacz SZS, były wizytator Kuratorium  Oświaty, były Wicedyrektor Wydziału Kultury
Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie                                         

2004 – 2012 – Włodzimierz Nowak – działacz sportowy, były Wicedyrektor Wydziału
Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, były Wiceprezes
Wojewódzkiej Federacji Sportu w Krakowie, od 1985 do 2008 członek Prezydium Zarządu
Głównego SZS, od 1985r do 2004 Wiceprezes Małopolskiego SZS
                                                  

2012 – Waldemar Gramek                    
                         

HONOROWI PREZESI

·       WŁODZIMIERZ NOWAK

·       wspomnienie o Prezesie Honorowym Zygmuncie Szewczyku                  

 

70-LECIE SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

>> do pobrania: prezentacja „Kilka chwil z historii SZS w Małopolsce”

>> do pobrania:film „70 lat Szkolnego Związku Sportowego”