Młodzieżowy Organizator Sportu

Rusza II edycja Programu ” Młodzieżowy Organizator Sportu” – 2023

I.           Patronat Honorowy:

·        Ministerstwo Edukacji i Nauki

II.           Cel konkursu: 

·        Zdobycie przez uczestników przedsięwzięcia wiedzy dotyczącej potrzeb człowieka w zakresie aktywności fizycznej i sportowej oraz sposobów ich zaspokajania.

·        Nabycie przez uczestników przedsięwzięcia umiejętności samodzielnego organizowania wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży.

·        Przygotowanie młodzieży do pomocy przy organizacji zawodów szkolnych i międzyszkolnych.

III.           Uczestnicy konkursu:

·        uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

IV.           Informacje o programie:

Grupa MOS powinna liczyć 15 osób. Zajęcia prowadzone będą w okresie od 25 września do 20 grudnia br. Każdy zakwalifikowany do programu nauczyciel będzie zobowiązany do udziału w szkoleniu wojewódzkim a następnie do przeprowadzenie 30 godzin zegarowych zajęć z młodzieżą w w/w okresie x 70 zł/1h. Uczestnicy i prowadzący zajęcia otrzymają materiały szkoleniowe. Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie młodzież otrzyma legitymację MOS i koszulkę MOS.

 

V.           Zgłoszenia

Przyjmujemy zgłoszenia elektronicznie do dnia 10.09.2023 https://mos-mss.szs.pl/

>> do pobrania: Regulamin

 

Osoba do kontaktu z ramienia MSZS – Feliks Piwowar

———————————————————————————————————————————————————————————–
Informujemy, że od 16 sierpnia ruszają zapisy do projektu

pn. „KSZTAŁCENIE ANIMATORÓW SPORTU SZKOLNEGO” 2022 – Młodzieżowy Organizator Sportu.

Program polega na organizacji grup szkoleniowych
składających się z uczniów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, na których
poznają oni podstawowe zasady organizacji imprez sportowych. Po zakończonym
kursie i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają legitymacje oraz koszulkę MOS. W
województwie małopolskim planowane jest zorganizowanie 26 grup szkoleniowych.

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych przekazanych
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Szczegóły Programu: załącznik

 

Zgłoszenia do projektu tylko poprzez platformę www.mos-mss.szs.pl