Młodzieżowy Sędzia Sportowy

Rusza II edycja Programu ” Młodzieżowy Sędzia Sportowy” – 2023

I.           Patronat Honorowy:

·        Ministerstwo Edukacji i Nauki

II.           Cel konkursu: 

·        Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników przedsięwzięcia do pełnienia funkcji młodzieżowego sędziego sportowego w wybranej dyscyplinie sportu.

·        Przygotowanie młodzieży do organizacji i sędziowania zawodów sportowych organizowanych w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

III.           Uczestnicy konkursu:

·        uczniowie szkół ponadpodstawowych

IV.           Informacje o programie:

Program polega na organizacji grup szkoleniowych składających się z uczniów szkół ponadpodstawowych, na których poznają oni przepisy wybranych dyscyplin sporu i zostaną przygotowani do sędziowania szkolnych zawodów sportowych pod okiem fachowców. W województwie małopolskim planowane jest zorganizowanie tej samej ilości grup co w roku ubiegłym lub większej. Grupa powinna liczyć 10 osób. Zajęcia będą prowadzone w okresie od 25 września do 20 grudnia br. Zakwalifikowani nauczyciele będą zobowiązani do udziału w szkoleniu wojewódzkim a następnie do przeprowadzenie 20 godzin zegarowych zajęć z młodzieżą w w/w okresie x 70 zł/1h. Uczestnicy i prowadzący zajęcia otrzymują materiały szkoleniowe. Po zakończonym 20 godzinnym kursie uczestnicy zdają egzamin podczas 3-dniowego szkolenia. Po zdanym egzaminie młodzież otrzyma legitymacje MSS i koszulkę MSS.

V.           Zgłoszenia

Przyjmujemy zgłoszenia elektronicznie do dnia 10.09.2023 https://mos-mss.szs.pl/

>> do pobrania: Regulamin

Osoba do kontaktu z ramienia MSZS – Feliks Piwowar
—————————————————————————————————————————————————–

W dniach 9-11 grudnia br. na obiektach sportowych i  pensjonatach w Mszanie Dolnej  Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie był organizatorem 3 dniowej Konferencji Szkoleniowej dla uczestników Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki  pn „ MŁODZIEŻOWY SĘDZIA SPORTOWY”.

Młodzież w wieku od 14-18 lat szlifowała swoją wiedzę i umiejętności w 3 dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa i lekkoatletyka. W sumie pod okiem Sędziów Związkowych koszykówki, siatkówki i LA zostało przeszkolona grupa ponad 60 dziewcząt i chłopców w kilku szkół z Gorlic, Nowego Sącza, Limanowej i Mszany Dolnej.

Najpierw młodzi adepci MSS szkoleni byli pod okiem swoich nauczycieli-trenerów w macierzystych szkołach. Kadrę szkoleniową tworzyli: mgr Agnieszka Sikora – ZSO nr 2 Nowy sącz, mgr Ewa Bereś ZSEM Nowy Sącz, mgr Tadeusz Zimowski I LO Gorlice, mgr Piotr Kindlik I LO, ZSTiO, ZSOiZ Limanowa, mgr Jarosław Szewczyk ZS nr 1 Limanowa oraz mgr Łukasz Dobrowolski z ZSTI Mszana Dolna. Nad całością projektu czuwał Wiceprezes MSZS  mgr Feliks Piwowar.

W trakcie konferencji młodzież nabyła umiejętności sędziowskie zarówno teoretyczne jak i praktyczne tj. sygnalizacją sędziowska, znajomość przepisów i ich interpretacja oraz prowadzenie meczy i zawodów sportowych na żywo podczas rozgrywanych meczy.

Na koniec przystąpili do egzaminów teoretycznych i praktycznych, które wszyscy zaliczyli i otrzymali legitymacje Młodzieżowego Sędziego Sportowego z rąk prezesów MSZS w Krakowie oraz w/w opiekunów szkolnych prowadzących zajęcia.

fotorelacja na facebooku:
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMalopolskiSzkolnyZwiazekSportowy%2Fposts%2Fpfbid02jaJgsGYJU6YXQzdijGKjqetwXR7JXLXL3PgEQCYmdpKhXfER65zea6iEpXJvbMpVl&show_text=true&width=500

Informujemy, że od 16 sierpnia ruszają zapisy do projektu pn.
„KSZTAŁCENIE ANIMATORÓW SPORTU SZKOLNEGO” 2022 – Młodzieżowy Sędzia Sportowy.

Program polega na organizacji grup szkoleniowych
składających się z uczniów szkół ponadpodstawowych, na których poznają oni
przepisy wybranych dyscyplin sporu i zostaną przygotowani do sędziowania
szkolnych zawodów sportowych pod okiem fachowców.

W województwie małopolskim planowane jest zorganizowanie 26
takich grup. Program zakłada także udział w 3-dniowym szkoleniu wyjazdowym. Po
zakończonym kursie i zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają legitymacje oraz
koszulkę MSS.

Projekt dofinansowany ze środków budżetowych przekazanych
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Szczegóły Programu :załącznik

Zgłoszenia do projektu tylko poprzez platformę www.mos-mss.szs.pl