Szkolny Klub Sportowy w roku 2024

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło konkurs na Program „Szkolny Klub Sportowy 2024”.  Małopolski SZS został operatorem wojewódzkim programu.

Poniżej znajdują się następujące dokumenty:

 • dla NAUCZYCIELA do wypełnienia 3 druki:

>> do pobrania: załącznik – umowa – zlecenie

>> do pobrania: załącznik – nr 1 do umowy zlecenia

>> do pobrania: załącznik – oświadczenie dla celów podatkowych.

Bardzo prosimy o drukowanie dwustronne!

UWAGA : NIE PRZESYŁAMY RAPORTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ – OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY TERMIN WGRANIA RAPORTU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DO 10 NASTEPNEGO MIESIĄCA, PO PRZEKROCZONYM TEMINIE PIENIĄDZE NIE BĘDĄ WYPŁACANE !

Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy o przesłanie Pocztą Polską do dnia 25 marca 2024 na adres:

Małopolski SZS

ul. Powstania Warszawskiego 6

31-549 Kraków

 • dla GMINY i Dyrekcji szkół, które same współfinansują grupę – do wypełnienia 2 druki:

>> do pobrania: załącznik – POROZUMIENIE dla jednostki współfinansującej

>> do pobrania: załącznik – załącznik nr 1

Drukujemy w 2 egzemplarzach, podpisujemy i wysyłamy do MSZS w terminie do 25.03.2024r.

W porozumieniu prosimy podać na kogo mają być wystawione faktury – nabywca i odbiorca. Płatność jednorazowa od jednej grupy ćwiczebnej to 130zł (drobny sprzęt sportowy i ubezpieczenie NW uczestników i nauczycieli).

Małopolski SZS podpisuje i odsyła wraz z fakturą do gminy lub szkoły.

>> do pobrania: Lista zakwalifikowanych szkół wraz z przyznana ilością grup

Szkolny Klub Sportowy w roku 2023

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło konkurs na Program „Szkolny Klub Sportowy 2023”.  Małopolski SZS został operatorem wojewódzkim programu.

Poniżej znajdują się następujące dokumenty:

   • dla NAUCZYCIELA do wypełnienia 3 druki:

  >> do pobrania: załącznik – umowa zlecenie

  >> do pobrania: załącznik – nr 1 do umowy zlecenia

  >> do pobrania: załącznik – oświadczenie dla celów podatkowych.

  Bardzo prosimy o drukowanie dwustronne!

  UWAGA : NIE PRZESYŁAMY RAPORTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ – OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY TERMIN WGRANIA RAPORTU DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DO 10 NASTEPNEGO MIESIĄCA, PO PRZEKROCZONYM TEMINIE PIENIĄDZE NIE BĘDĄ WYPŁACANE !

  Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy o przesłanie Pocztą Polską do dnia 20 lutego 2023 na adres:

  Małopolski SZS
  ul. Powstania Warszawskiego 6
  31-549 Kraków

    • dla GMINY i Dyrekcji szkół, które same współfinansują grupę – do wypełnienia 2 druki:

   >> do pobrania: załącznik – POROZUMIENIE dla jednostki współfinansującej

   >> do pobrania: załącznik – załącznik nr 1

   Drukujemy w 2 egzemplarzach, podpisujemy i wysyłamy do MSZS w terminie do 25.02.2023r.

   W porozumieniu prosimy podać na kogo mają być wystawione faktury – nabywca i odbiorca. Płatność jednorazowa od jednej grupy ćwiczebnej to 240zł (drobny sprzęt sportowy i ubezpieczenie NW uczestników i nauczycieli).

   Małopolski SZS podpisuje i odsyła wraz z fakturą do gminy lub szkoły.

   Ze względu na duże zainteresowanie programem żadna szkoła nie ma 3 grup ćwiczebnych i limit 60 godzin na rok 2023.

    Szanowni Państwo,

    Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2023 roku.

    Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie stara się ponownie uzyskać status Operatora Wojewódzkiego tego programu.

    Do wszystkich gmin w naszym województwie, zostanie wysłany e-mail dotyczący tego programu, ale także poprzez naszą stronę chcielibyśmy zachęcić szkoły do udziału w nim. Rozpoczynamy z dniem dzisiejszym rekrutację szkół i grup do programu SKS 2023. Chcemy stworzyć około 1440 grup szkoleniowych w naszym województwie.

    Liczymy na utworzenie przynajmniej 1 grupy w każdej gminie.

    Deklarację szkół w formie papierowej prosimy wypełnić i przekazać je do właściwej Jednostki Samorządu Terytorialnego!!!

    Każda szkoła oprócz zgłoszenia do JST musi bezpośrednio zgłosić grupę do operatora wojewódzkiego za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego SKS 2023 : do dnia 08 grudnia 2022 roku:

    https://docs.google.com/forms/d/1EdU2VS8rvNqYVNrhx9h05uePsbgI7QpatiFQ11oXnak/edit

    JST składają zbiorcze zgłoszenia szkół wraz z deklaracją gminy do Małopolskiego SZS w Krakowie do dnia 20 grudnia 2022 r.

    >> do pobrania: pismo przewodnie do szkół i gmin
    >> do pobrania: zgłoszenie szkoły
    >> do pobrania: deklaracja gminy
    >> do pobrania: założenia programu SKS

    Szkolny Klub Sportowy w roku 2022

    Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło konkurs na Program „Szkolny Klub Sportowy 2022”.  Małopolski SZS został operatorem wojewódzkim programu.

    Poniżej znajdują się następujące dokumenty:

    • dla NAUCZYCIELA do wypełnienia 3 druki

    >> do pobrania: umowa – zlecenie

    > > do pobrania: załącznik nr 1 do umowy zlecenia

    >> do pobrania: oświadczenie dla celów podatkowych.

    Bardzo prosimy o drukowanie dwustronne!

    Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy o przesłanie Pocztą Polską do dnia 21 marca 2022r na adres:

    Małopolski SZS

    ul. Powstania Warszawskiego 6

    31-549 Kraków

    • dla GMINY i Dyrekcji szkół, które same współfinansują grupę – do wypełnienia 2 druki

    >> do pobrania: POROZUMIENIE dla jednostki współfinansującej

    >> do pobrania: załącznik nr 1

    Drukujemy w 2 egzemplarzach, podpisujemy i wysyłamy do MSZS w terminie do 21.03.2022r.

    W porozumieniu prosimy podać na kogo mają być wystawione faktury – nabywca i odbiorca. Płatność jednorazowa od jednej grupy ćwiczebnej to 230zł (drobny sprzęt sportowy i ubezpieczenie NW uczestników i nauczycieli).

    Małopolski SZS podpisuje i odsyła wraz z fakturą do gminy lub szkoły.

    Szkolny Klub Sportowy w roku 2021

    Małopolski Szkolny Związek  Sportowy prosi wszystkich Nauczycieli biorących udział w programie SKS-2021, którzy nie przesłali umów-zleceń wraz z oświadczeniami oraz nie zalogowali się w dzienniku, aby dopełnili tych formalności w terminie do 16.04.2021.

    Poniżej pismo do pobrania

    >> do pobrania: Umowy i logowanie w dzienniku


    Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło konkurs na Program „Szkolny Klub Sportowy 2021”. Małopolski SZS został operatorem wojewódzkim programu.

    Poniżej znajdują się następujące dokumenty:

    – dla NAUCZYCIELA umowa – zlecenie oraz oświadczenie dla celów podatkowych. Bardzo prosimy o drukowanie dwustronne!

    Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy o przesłanie Pocztą Polską do dnia 22 lutego 2021r na adres:
    Małopolski SZS
    ul. Powstania Warszawskiego
    31-549 Kraków

    – dla GMINY – POROZUMIENIE dla jednostki współfinansującej oraz załącznik nr 1 drukujemy w 2 egzemplarzach, podpisujemy i wysyłamy do MSZS w terminie do 22.02.2021r. W porozumieniu prosimy podać na kogo mają być wystawione faktury – nabywca i odbiorca. Płatność jednorazowa od jednej grupy ćwiczebnej to 230zł (drobny sprzęt sportowy i ubezpieczenie dzieci).

    Małopolski SZS podpisuje i odsyła wraz z fakturą do gminy lub szkoły.

    – Wykaz placówek i ilości grup, które zostały zakwalifikowane do Programu SKS na rok 2021

    >> do pobrania: Wykaz zakwalifikowanych placówek
    >> do pobrania: wypełnia GMINA – porozumienie współpracy
    >> do pobrania: wypełnia GMINA – zał nr 1 do porozumienia
    >> do pobrania: wypełnia NAUCZYCIEL – umowa zlecenie
    >> do pobrania: wypełnia NAUCZYCIEL – oświadczenie

    Szkolny Klub Sportowy w roku 2020

    Kontynuujemy zajęcia programu SKS 2020

    Informujemy, że Ministerstwo Sportu ogłosiło wyniki konkursu na realizację Programu Szkolny Klub Sportowy w roku 2020. Małopolski SZS został operatorem wojewódzkim programu.

    Poniżej znajdują się dokumenty dla nauczyciela umowa-zlecenie oraz oświadczenie dla celów podatkowych. Bardzo prosimy o drukowanie dwustronne! Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy o przesłanie Pocztą Polską do dnia15 lutego 2020r.

    Wzory porozumienia dla jednostki współfinansującej oraz załącznik nr 1 drukujemy w 2 egzemplarzach, podpisujemy i wysyłamy do MSZS w terminie do 15.02.2020r.

    Małopolski SZS podpisuje i odsyła wraz z fakturą do gminy lub szkoły. W porozumieniu prosimy podać na kogo mają być wystawione faktury. Płatność jednorazowa od jednej grupy ćwiczebnej to 160zł.

    Otrzymaliśmy także od Instytutu Sportu – Operatora Ogólnopolskiego Programu SKS specjalną wersję filmu SKS – Dobry Wybór z zaproszeniem do udziału w zajęciach w 2020 r. :

    https://www.facebook.com/szkolnyklubsportowy/posts/977085662763752
    Witamy w programie i życzymy powodzenia!!!