Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej w Krakowie

W dniu 6 listopada 2023 r. w Auli Akademii Wychowania Fizycznego w  Krakowie odbył się Małopolski Sejmik Szkolnej Kultury Fizycznej „SZKOŁA – ZDROWIE – SPORT”. To inicjatywa mająca na celu rozwijanie zainteresowań sportowych i promocję aktywności fizycznej wśród uczniów w szkole.

Zadanie zostało zrealizowane  przez Małopolski SZS ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Patronat Honorowy objął Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Klimek.

Sejmik otworzył Prezes Małopolskiego SZS mgr  Waldemar Gramek oraz Prorektor AWF dr hab. Michał Spieszny, którzy przywitali ponad 100 nauczycieli z województwa małopolskiego oraz zaproszonych gości.

Bardzo ciekawe jak również bogate w merytoryczne treści  prelekcje wygłosili :

dr Paweł Ochwat – „Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego od roku szkolnego 2023/2024. Program “Sportowe Talenty” dla klas IV-VIII szkół podstawowych   i szkół ponadpodstawowych.

dr Anna Bubula – „Gra terenowa jako ciekawa forma aktywności i współzawodnictwa do wykorzystania na lekcjach WF  i zajęciach pozalekcyjnych”.

dr Jacek Szalewski – „Rola i znaczenie sportu szkolnego w ogólnym procesie wychowania dzieci i młodzieży”.

mgr Feliks Piwowar – „Doskonalenie formuły Szkolnych Igrzysk Sportowych oraz aktualne problemy”.

Wszyscy uczestnicy Sejmiku otrzymali  certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.


>> do pobrania: GALERIA
>> do pobrania: „Doskonalenie formuły Szkolnych Igrzysk Sportowych oraz aktualne problemy”
>> do pobrania: „Sportowe talenty”
>> do pobrania: „Rola i znaczenie sportu szkolnego w ogólnym procesie wychowania dzieci i młodzieży”