Program SKS 2022

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację w 2022 r. Programu Szkolny Klub Sportowy.

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w dniu 28 grudnia 2021 zamieści na stronie internetowej www.mszs.krakow.pl wszystkie informacje i dokumenty, które należy złożyć aby wziąć udział w programie.